Bershalawat; Menciptakan Kelapangan di Dalam Dada

7 Februari 2009 at 11:01 AM 9 komentar


Bershalawat dapat menghilangkan keresahan dan kesuntukan. Jika kita sedang suntuk, pengap, tidak ada gairah hidup, maka banyak-banyaklah bershalawat kepada Rasulullah Saw. Bershalawat kepada Rasulullah artinya meminta agar perhatian Rasulullah kepada kita.

Allah berfirman:

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (Q.S. Al-Ahzaab: 56)

Ayat ini turun bukan hanya untuk sahabat Nabi, namun ayat ini turun sampai dengan manusia di akhir zaman. Ini artinya bahwa ayat ini memerintahkan kita juga untuk bershalawat kepada Rasulullah, sekalipun Rasulullah sudah meninggal 14 abad yang lampau.

Ubay bin Ka’ab bertanya kepada Rasulullah Saw, “Wahai Rasulullah, berapa banyak saya harus mengucapkan shalawat untukmu?”

Rasulullah menjawab, “Sesukamu.”

Lalu Ubay bertanya lagi, “Apakah seperempat atau dua pertiga?”

Rasulullah menjawab, “Sekehendakmu. Dan jika engkau tambahkan, maka itu lebih baik.”

Jadi, makin banyak kita bershalawat kepada Nabi, maka akan semakin bagus. Ini adalah jaminan dari Rasulullah Saw.

Lalu Ubay kemudian bertanya lagi, “Apakah shalawatku untukmu seluruhnya?”

Rasulullah menjawab, “Karena itu, dosamu akan diampuni, dan kesedihanmu akan dihilangkan.”

Berarti Rasulullah proaktif memintakan untuk orang yang suka bershalawat terhadapnya agar Allah mengampuni dosa orang tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

Dan kami tidak mengutus seseorang rasul, melainkan untuk dita`ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Q.S. An-Nisaa: 64)

Rasulullah bersabda:

Jadi, jika kita rajin bershalawat kepada Rasulullah Saw, maka dosa kita akan diampuni, dan kesedihan akan dihilangkan. (H.R. Tirmidzi).

Jangan pernah merasa rugi bershalawat terhadap Rasulullah. Dua dalil menguatkan mengenai hal ini. Dengan bershalawat, maka rasa sedih dan duka bisa hilang. Jadi, jika kita malas bershalawat, maka akan ada dua poin yang akan kita rasakan:

1) Barangsiapa yang membaca shalawat untukku sekali, maka Allah akan membalas dengan sepuluh shalawat baginya. Jika seseorang tidak bershalawat sekalipun, maka itu artinya dia tidak akan mendapat shalawat dari Allah.

2) Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku, kata Rasulullah, pada malam Jum’at dan hari Jum’at. Sebab shalawat kalian diperlihatkan kepadaku.

Ini semakin memperkuat kita, bahwa meskipun Rasulullah sudah tiada dan meninggal, dia tetap secara rohani menyaksikan siapa di antara umatnya yang paling rajin mengingatnya, mencintainya, dan membacakan shalawat terhadapnya.

Ibnu Taimiyah berkata: “Shalawat yang paling sempurna adalah shalawat Ibrahimiyah,” yaitu yang sering kita baca ketika tahiyat:

Allahumma shalli ‘ala Muhammadin wa ‘ala aali Muhammad. Kama shallaita ‘ala Ibrahim wa ‘ala aali Ibrahim. Wa baarik ‘ala Muhammadin wa ‘ala aali Muhammad. Kama baarakta ‘ala Ibrahim, wa ‘ala aali Ibrahim. Fil ‘alamina innaka hamiidun majid.

Inilah shalawat yang paling kuat, yang paling afdhal, menurut Ibnu Taimiyah. Karena itulah, Rasulullah mencontohkan bacaan ini.

Shalawat terhadap Nabi akan memberikan dampak langsung kepada diri kita sendiri. Akan memberikan dampak pencerahan terhadap batin kita. Karena itu, pembacaan shalawat Nabi dengan cara penghayatan bagaimana nikmatnya shalawat itu, maka itu akan membekas di dalam batin kita. Perasaan jadi tenang, rindu kita kepada Rasulullah Saw. Dan untuk itu, marilah kita bershalawat terhadap Rasulullah, kita lantunkan dengan suara dalam kita sendiri.

Ya abbazzahra…
Melantunkan bait-bait ini adalah sama dengan shalawat Nabi. Bahkan suara batin kita sendiri yang kita suarakan terhadapnya, itu akan langsung menyentuh diri kita sendiri, dan insya Allah Rasulullah Saw akan memberikan syafa’at nantinya ketika di akhirat.
Marilah dengan penuh senang hati dan penuh rasa cinta kepada junjungan kita Rasulullah Saw, kita memberikan shalawat terhadapnya. Semoga shalawat yang telah kita bacakan akan mendpatkan manfaat bagi diri kita sendiri, tentunya juga dengan mengenang Rasulullah Saw.

Di dalam kitab-kitab kuning banyak sekali menganjurkan untuk kita membaca shalawat nabi. Bahkan Rasulullah Saw bersabda:

“Alangkah kikirnya umatku manakala namaku disebutkan, tapi tidak mengingat aku, tidak bershalawat terhadapku.”

Di dalam Kitab Irsyadul ‘ibad dikisahkan, bahwa ada seorang ibu yang wirid rutinnya itu dia tidak baca wirid-wirid lain karena tidak hapal, namun yang paling simpel yang ia baca adalah shalawat nabi. Mungkin ia juga tidak pintar membaca Al-Qur’an sehingga jarang mengaji. Tapi yang selalu ia ulang-ulangi kalimat yang ia hafal adalah shalawat nabi. Ketika ibu itu setiap kali mencuci pakaian di pinggir sumur, setiap kali sikat pakaiannya bergetar, setiap itu pula ia bershalawat nabi. Jadi gerakan tangannya diikuti dengan shalawat nabi. Ketika timbanya naik juga diikuti dengan shalawat nabi. Tiba-tiba anaknya terperosok masuk ke dalam sumur tersebut, kemudian ia refleks mengucapkan, “Allahumma shalli ‘ala Muhammad”. Ia membutuhkan waktu memanggil orang, dan akhirnya anak itu diangkat ke atas. Masya Allah, ternyata anak itu tidak tenggelam, bahkan rambutnyapun tidak basah.

Banyak keajaiban-keajaiban yang sering dialami oleh orang-orang yang banyak zikirnya, termasuk menzikirkan membaca shalawat nabi.

Rasulullah sendiri mengatakan kepada kita, “Kalau kalian sering bershalawat terhadapku, maka dosanya akan diampuni dan dadanya akan dilapangkan.”

Banyak jenis shalawat, mana yang paling afdhal?

Menurut Ibnu Taimiyah, shalawat yang paling sempurna adalah shalawat Ibrahimiyah. Ini pendek, semua kita pasti hapal karena sudah pasti kita membacanya setiap shalat. Kalau kita shalat mayyit, Shalawat Ibrahimiyah ini saja dibaca, kalau kita tidak bisa menghapal shalawat yang lebih panjang, karena bertingkat-tingkatnya shalawat nabi tersebut.

Kalau kita mendapatkan kegelisahan dan kegersangan hati, bacalah Shalwat Nabi. Di dalam sebuah kitab disebutkan, bahwa kalau suatu waktu kita melupakan sesuatu, maka kita dianjurkan membaca Shalawat Nabi.

Shalawat Nabi juga bagus dibaca ketika telinga kita mendengung. Diriwayatkan, bahwa kalau telinga kita mendengung, entah kanan atau kiri, maka bacalah Shalawat Nabi.

Kemudian, zakarallahu bikhairin wa zakarani.

Ada juga yang senantiasa mewiridkan Shalawat Nabi ketika kakinya sedang kesemutan. Bahkan ada yang mengatakan, sekalipun kita di kamar mandi, kalau ketika itu kita mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, kita juga boleh bershalawat di kamar mandi atau kakus tersebut.

Lafadz-lafadz shalawat itu betapa banyak memberikan manfaat untuk ketenangan jiwa dan kelapangan dada, bahkan juga berfungsi sebagai pengampunan dosa dan menghibur Rasulullah Saw. Lafadz-lafadz lain yang perlu kita perhatikan juga adalah lafadz: “Hasbunallah wa ni’mal wakil, ni’mal maula wa ni’mal nashir, wa la haula wala quwwata illa billahi hal ‘aliyyul ‘azim.” Jadi, di dalam Wirid As-Syifa kita ditutup dengan lafadz ini.

Di dalam Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali disebutkan, bahwa kata-kata ini: “Hasbunallah wa ni’mal wakil …” diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ia dilemparkan ke dalam api, sehingga api itu tiba-tiba menjadi dingin dan tidak mematikan Nabi Ibrahim.

Juga lafadz tersebut diucapkan oleh Nabi Muhammad Saw dalam Perang Uhud, lalu Allah menolongnya. Kita tahu, bahwa pada Perang Uhud itu Kaum Muslimin mengalami kekalahan, terdesak, terjebak, dipukul mundur, dikepung, namun kemudian ada keajaiban yang menyelamatkan pasukan Kaum Muslimin ketika itu, walaupun harus melangkah mundur. Beliau (Rasulullah) mengucapkan lafadz tersebut (hasbunallah wa ni’mal wakil…).

Dalam riwayat juga disebutkan, lafadz ini (hasbunallah wa ni’mal wakil…) juga diucapkan oleh Nabi Musa ketika ia melihat lautan terbentang di depan matanya, sedangkan musuh mengejar di belakangnya. Maka dengan izin Allah, ia kemudian menjadi selamat.

Dalam kondisi ketika kita terdesak oleh suatu problema yang sangat besar, maka kita tidak boleh kosong, kita tidak boleh tidak ada upaya, dan ingatlah bahwa lafadz-lafadz tersebut penting untuk diucapkan.

Seperti difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur’an, bahwa ketika Nabi Adam sedang terdesak, diajarkan: “Wa ‘allama adama al-asma-a kullaha.” Allah mengajari Nabi Adam ketika ia sedang terdesak dengan sebuah kalimat (al-asma).

Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, bahwa al-asma tersebut adalah Shalawat Nabi. Jadi, Nabi Muhammad belum lahir, namun sudah ada perintah kepada Nabi Adam untuk membaca Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw. Kalau kita lihat di dalam buku-buku tasawuf, mengapa Nabi Adam bershalawat kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad ketika itu belum hadir (belum dilahirkan) ke dunia ini. Nabi Adam itu adalah “Abul basyaril ula” (Bapak biologis pertama). Sedangkan Nabi Muhammad adalah “Aburruuhil ula” (Bapak roh manusia pertama). Karena itu sering diistilahkan, bahwa Nabi Muhammad itu sesungguhnya adalah Nabi Pertama sekaligus Nabi Terakhir. Secara biologis Nabi Muhammad adalah Nabi Terakhir, tapi secara rohani ia adalah Nabi Pertama. Nabi Adam secara biologis adalah Nabi Pertama, tapi bukan secara rohani. Wallahu a’lam.

Karena itu, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sudah tahu bahwa Nabi Muhammad Saw akan hadir. Inilah kemuliaannya Nabi Muhammad Saw.

Jadi, kalimat-kalimat penting tersebut di atas penting juga untuk kita ingat ketika kita dalam keadaan terdesak. Jangan sampai kita memanggil Bapak kita, memanggil suami, atau siapa saja makhluk Allah, tapi panggillah Allah ketika kita terdesak itu. Bagaimana memanggil Allah tersebut? “Hasbunallah wa ni’mal wakil ni’mal maula wa ni’mal nashir wa la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim”

“Ketika hamba menyadari bahwa semua ini adalah perlindungan rabbani, tentunya ia juga akan menyadari bahwa di sana ada Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Penolong, Maha Pelindung, dan Maha Pengasih.”

Ketika kita membutuhkan pertolongan kepada Tuhan, seandainyapun kita terlempar, tercebur ke tengah samudera tanpa penolong, pada saat itu juga harus kita mengingat Allah, tidak boleh putus asa. Dalam kondisi seperti apapun kita tidak boleh putus harapan, putus asa terhadap Allah. Sekalipun kita diceburkan ke tengah samudera tanpa penolong siapapun juga, tetap kita tidak boleh putus asa. Kita pasrahkan total diri kita kepada Allah.

Allah berfirman:
Wallahu khairun hafidzan, wa huwa arhamarrahimin
“Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.”

Ada yang hafidz, tapi tidak rahman dan rahim. Sedangkan Allah adalah Al-Hafidz (Pemelihara) yang sekaligus Al-Rahman (Pengasih) dan Al-Rahim (Penyayang). Banyak sekali orang yang memperhatikan, banyak juga orang yang memelihara, serta banyak juga orang yang bertanggungjawab, tapi tidak memiliki kasih dan sayang. Beda halnya dengan Allah, menjadi pemelihara dan juga menjadi pengasih dan penyayang terhadap yang dipelihara-Nya. Karena itu, kalau kita sudah serahkan diri kita kepada Allah Swt dalam kalimat, “Hasbunallah wa ni’mal wakil ni’mal maula wa ni’mal nashir wa la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘azim”, mau kemana lagi kita. Kalau Allah menghendaki, laut itu tidak mau menenggelamkan sahabat Tuhan. Laut memang mematikan, tapi ada contoh kalau laut itu takut juga terhadap Tuhan. Kalau laut yang mematikan, maka matilah Nabi Musa. Mengapa Nabi Musa tidak tenggelam di lautan? Berjalan di atas air, tidak tega air itu membunuh sahabat-Nya. Tidak tega ikan itu menelan dan memusnahkan sahabat-Nya yang bernama Nabi Yunus. Tidak tega api itu membakar sahabat-Nya Nabi Ibrahim. Tidak tega kuman (virus) itu mematikan Nabi Ayyub. []

Disarikan dari Pengajian Tasawwuf yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. pada tanggal 20 Juni 2007 di Masjid Agung Sunda Kelapa-Jakarta. Transkriptor: Hanafi Mohan.

Entry filed under: Islamika, Tasawwuf. Tags: , .

Lahirnya Ilmu-ilmu Klasik Islam Tangga-Tangga Agar Kita Mendapatkan Cinta dari Allah (lanjutan)

9 Komentar Add your own

 • 1. gessi  |  18 Juni 2009 pukul 3:50 AM

  bagus sekali artikelnya..
  ijin copy utk blog saya krn emang sedang mengumpulkan artikel2 bagus…
  (^^p)
  makasihh…

  Suka

 • 2. anthe  |  13 Oktober 2009 pukul 2:27 PM

  saya sangat pengen bacaan slawat yg lengkap tolong kirimin dong slawat lengkap lewat komen nya

  Suka

 • 3. Dezi  |  8 Januari 2010 pukul 4:22 AM

  Bermanfaat sekali artikel ini…karena ada jawaban atas tanya di hati selama ini…izin d simpan ya untuk d baca baca.

  Suka

 • 4. erly  |  27 Maret 2010 pukul 8:21 AM

  wow keren bgt ciie artikel nya??????????!!!!!!

  Suka

 • 5. edhos  |  6 April 2010 pukul 10:07 AM

  saya copy paste ya???
  boleh kan!!!

  Suka

 • 6. af hidayat  |  8 April 2010 pukul 1:06 PM

  saya ijin ngopi artikel yang baik ini. semoga Allah selalu memberi ilham pada saudara. terimakasih

  Suka

 • 7. hamba allah  |  16 April 2011 pukul 3:45 PM

  mohon izin utk disimpen (di save) yah artikelnya

  Suka

 • 8. awandragon  |  22 April 2011 pukul 3:38 AM

  Bagus artikelnya kawan, sangat menyentuh hati saya

  Suka

 • 9. Pujex Carlox's blog  |  2 Juni 2011 pukul 4:58 PM

  […] awandragon on Bershalawat; Menciptakan Kelap… […]

  Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Selamat Berkunjung

Selamat datang di:
Laman The Nafi's Story
https://thenafi.wordpress.com/

Silakan membaca apa yg ada di sini.
Jika ada yg berguna, silakan bawa pulang.
Yg mau copy-paste, jgn lupa mencantumkan "Hanafi Mohan" sebagai penulisnya & Link tulisan yg dimaksud.

Statistik

Blog Stats

 • 505.997 hits
Februari 2009
S S R K J S M
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Top Clicks

 • Tidak ada
Powered by MyPagerank.Net
free counters
Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net
Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net
Counter Powered by RedCounter

Twitter Updates


%d blogger menyukai ini: